Mer än bara standard

I FRENDAs licenser ingår allt du behöver och lite till

I våra licensavgifter ingår tillgång till många funktioner som normalt sett är dyra tillval.  Vi tycker att vissa saker ska ingå redan från början i ett modernt system.

Journalsystemet

Mer än bara standard

Funktionalitet som normalt sett är dyra tillval ingår helt utan kostnad i FRENDAs licenser. Exempelvis inkluderar licensen webbtidbok, röststyrning, molnbaserad lagring och säkerhetskopiering av patientdata. 

Kostnaden för FRENDA Journal består av en vårdgivarlicens i grundavgift om 899 kr i månaden per vårdgivare plus en användarlicens om 349 kr i månaden per användare. Prismodellen är flexibel och kostnaden ändras i takt med antalet användare. 

Startkostnaden för FRENDA Journal är 11 900 kr.

Kostnaden för konvertering från föregående system är
12 900 kr per databas som konverteras.

Samtliga priser anges exkl. moms. 

 

FRENDA JOURNAL

349 SEK Per användare och månad
 • Journalsystem utan behov av lokal server
 • Support via telefon och mail
 • Molnbaserad datalagring
 • Säkerhetskopiering av patientdata
 • Tvåfaktorautentisering
 • Röststyrning
 • Tidbok
 • Webbtidbok
 • Parodjournal
 • Behandlingsplan
 • Ekonomi
 • Kallelser
 • Remisshantering
 • Röntgenkopplingar
 • Integration E-recept

Tilläggstjänster för FRENDA Journalsystem

priser för tilläggstjänster anges ex. moms.

SMS

- I FRENDA finns ingen abonnemangsavgift för SMS
- 1 kr / SMS

Folkbokföringsuppgifter via SPAR

- Få tillgång till patientens folkbokföringsuppgifter via Statens post och adressregister direkt inne i FRENDA
- 0,60 kr / uppslag

Fakturatjänst via Collector Bank

- erbjud dina patienter flexibla betalningsvillkor och minska mottagningens kreditrisk
- 1 % av fakturerat belopp

Centralt utskick av kallelser

- Skicka fysiska kallelser direkt från FRENDA med ett knapptryck. Tjänsten hanterar utskrift, kuvertering, frankering och postinlämning av kallelser utan behov av manuell hantering på kliniken
- 10 kr per kallelse

Röntgen/ bildhanteringssystem

Ger dig en unik bildhanteringslösning

FRENDA Röntgen är  helt integrerad i FRENDA Journal. Det ger dig en unik bildhanteringslösning med flexibelt stöd för flertalet olika typer av röntgenutrustning. Lagringen av bilder är helt molnbaserad så det finns inget behov av lokal server för lagring eller säkerhetskopiering av mottagningens bilder.  

Kostnaden för FRENDA Röntgen består av en vårdgivarlicens i grundavgift om 1 399 kr i månaden per vårdgivare plus en användarlicens om 149 kr i månaden per användare. Prismodellen är flexibel och kostnaden ändras i takt med antalet användare. 

Startkostnaden för FRENDA Röntgen är 5 900 kr.

Kostnaden för konvertering från föregående system är
7 900 kr per databas som konverteras.

Samtliga priser anges exkl. moms. 

 

FRENDA RÖNTGEN

149 SEK Per användare och månad
 • Inget behov av lokal server för bilder
 • Support via telefon och mail
 • Bildhantering
 • Molnbaserad datalagring
 • Säkerhetskopiering av bilder
 • Tvåfaktorautentisering
 • Användarvänligt
 • Flexibelt stöd för röntgenutrustning
 • Panorama, sensorer, intraorala kameror m.m
 • Importera egna foton
 • Bildformat: DICOM, BMP, JPEG, TIFF och RGB
 • Annotering, rotering och mätning av bilder
 • Röntgenbilder och vanliga foton sida vid sida
 • Integration till Medspace